سرور هفت

فروشگاه سرور هفت


نام فروشگاه : سرور هفت
مدیر فروشگاه : شهرام براری
نشانی : کرج - رجایی شهر - بلوار رستاخیز - بین 8 و 9 غربی - پلاک 243
تلفن : 09122659891
ایمیل : server7@rayaneh7.com
  منوی کاربر
میهمان گرامی خوش آمدید
 ورود
 درج آگهی رایگان
سبد خرید
پرداخت  
فروشگاهمحصولات فروشگاه : سرور هفت گروه فروشگاه

نام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X7
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:سرور هفت

قیمت: 7,000,000 ریالنام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X6
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:سرور هفت

قیمت: 4,000,000 ریالنام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X5
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:

قیمت: 2,500,000 ریالنام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X4
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:

قیمت: 1,500,000 ریالنام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X3
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:

قیمت: 1,000,000 ریالنام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X2
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:

قیمت: 500,000 ریالنام محصول:سرور لینوکس پلن Lnx-X1
توضیحات:خرید اینترنتی هاست لینوکس فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:سرور هفت

قیمت: 200,000 ریالنام محصول:سرور ویندوز پلن Win-X8
توضیحات:خرید اینترنتی هاست ویندوز فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:سرور هفت

قیمت: 20,000,000 ریالنام محصول:سرور ویندوز پلن Win-X7
توضیحات:خرید اینترنتی هاست ویندوز فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:سرور هفت

قیمت: 8,000,000 ریالنام محصول:سرور ویندوز Win-X6
توضیحات:خرید اینترنتی هاست ویندوز فعالسازی حداکثر 2 ساعت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:سرور هفت

قیمت: 4,800,000 ریال