• بزرگترین هک اطلاعات در آمریکا چین متهم اصلی


    1394/03/15
    دولت امریکا اعلام کرد گزارش وضعیت حدود 4 میلیون کارمند فعلی و سابق دولت مورد حمله و سرقت سایبری قرار گرفته است. دولت آمریکا از همه کارمندان دولت خواست گزارش های مالی خود را تحت نظارت و بررسی قرار دهند و کارت های بانکی جدید برای خود صادر کنند.

    متن کامل خبر

پیشنهاد ویژه
محصولات پرفروش